DASAR PRIVASI

Dasar Privasi ini digunakan pakai apabila anda melayari Cowaywater.com (Coway Water)

MAKLUMAT PERIBADI PENGGUNA

Coway Water akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna dengan pelbagai cara dan tidak terhad,terutamanya apabila Pengguna melayari Coway Water, membuat pendaftaran, membuat pesanan atau pembelian atau melanggan berita atau terlibat aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan Coway Water. Pengguna akan diminta mengisi maklumat-maklumat berkenaan nama, alamat email, alamat rumah, nombor telefon atau sebarang maklumat yang dirasakan perlu oleh Coway Water.

Coway Water akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna hanya apabila Pengguna dengan rela hati memberikan maklumat berkenaan kepada Coway Water. Pengguna mempunyai hak menolak untuk tidak memberikan maklumat peribadi kepada Coway Water, disebabkan itu Pengguna mungkin tidak akan dapat menggunakan kemudahan yang terdapat di Coway Water.

Coway Water meminta, menyimpan dan mengumpul maklumat peribadi Pengguna untuk tujuan berikut:

Untuk meningkatkan mutu pegawai perkhidmatan pelanggan.
Maklum balas yang diperolehi daripada Pengguna menjadikan Coway Water lebih effektif dalam memenuhi kehendak Pengguna.

Memastikan Coway Water lebih mesra pengguna.
Coway Water mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk memahami bagaimana Pengguna

Coway Water sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber-sumber yang disediakan di laman web Coway Water.

Untuk meningkatkan mutu Coway Water. Coway Water sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada Pengguna Coway Water berdasarkan maklumat, respon, aduan yang Coway Water terima.

Untuk menjalankan transaksi. Coway Water akan menggunakan maklumat yang telah diberikan oleh Pengguna kepada Coway Water untuk menguruskan pesanan atau pembelian.Coway Water tidak akan berkongsi maklumat Pengguna kepada pihak lain kecuali jika dirasakan perlu oleh Coway Water.

Untuk menghantar email berkala. Coway Water akan menggunakan email yang diberikan oleh Pengguna ketika proses pesanan atau pembelian untuk memberi maklumat atau mengemaskini pesanan yang telah dibuat. Email yang diberikan oleh Pengguna juga mungkin akan digunakan untuk menjawab soalan atau pertanyaan yang telah dibuat pleh Pengguna. Pengguna mempunyai pilihan untuk menggunakan email tersebut untuk menerima maklumat berkenaan produk, berita dari Coway Water atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jika Pengguna tidak berminat untuk menerima email tersebut, Pengguna boleh mengikut arahan yang disediakan pada bahagian bawah email yang dihantar.

MAKLUMAT BUKAN PERIBADI PENGGUNA

Coway Water akan mengumpul maklumat Pengguna selain maklumat peribadi apabila Pengguna menggunakan atau sedang melayari Coway Water. Maklumat bukan peribadi Pengguna termasuk pelayar (browser) yang digunakan oleh Pengguna, jenis sistem operasi (OS) komputer yang digunakan oleh Pengguna atau maklumat lain yang berkaitan.

COOKIES

Pihak Coway Water menggunakan “cookies” untuk memberi kemudahan kepada Pengguna. Cookies boleh “mengingati” maklumat utama anda dan membolehkan anda menggunakan perkhidmatan Coway Water dengan mudah.

KETEPATAN MAKLUMAT

Setiap maklumat Pengguna disimpan dengan dengan baik, Coway Water telah menempatkan pegawai khas untuk menjaga setiap maklumat yang diperolehi. Maklumat Pengguna dilindungi , tidak ada pengubahan atau didedahkan atau dimusnahkan, maklumat transaksi.

PERKONGSIAN MAKLUMAT

Coway Water tidak menjual, mendedahkan atau memberi maklumat Pengguna kepada pihak lain. Coway Water mungkin akan menggunakan maklumat Pengguna dengan tujuan untuk meningkatkan operasi perniagaan dan Coway Water atau aktiviti yang berkaitan Coway Water seperti menghantar surat atau membuat kajian dengan kebenaran yang telah diberikan oleh Pengguna.

PERUBAHAN DASAR PRIVASI

Coway Water mempunyai hak untuk mengubah dasar ini dari semasa ke semasa. Perubahan dasar akan dimaklumakan pada dilaman web Coway Water, Pengguna dihendaki menyemak dari masa ke semasa jika terdapat perubahan yang dilakukan oleh pihak Coway Water. Anda mengakui dan bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab anda untuk mengkaji semula dasar Dasar ini secara berkala dan menyedari perubahan yang dilakukan.

PENERIMAAN PENGGUNA TERHADAP DASAR PRIVASI

Dengan melayari laman web Coway Water, menandakan Pengguna menerima terhadap syarat-syarat dan terma perkhidmatan. Jika Pengguna tidak bersetuju dengan dasar ini, Pengguna mempunyai hak untuk tidak menggunakan laman web Coway Water. Jika Pengguna terus melayari laman web Coway Water bermakna Pengguna dianggap menerima Dasar Privasi ini.

HUBUNGI Coway Water

Jika Pengguna mempunyai sebarang persoalan berkaitan syarat-syarat dan terma, dasar Dasar atau sebarang soalan berkaitan website sila hubungi Coway Water:

Coway Water
019-3838724
Cowaywater@gmail.com Terima kasih kerana membaca Privacy Policy.

error: Content is protected !! Jangan Tiru !!